Sponsors gezocht

De Stichting Eabt is een vrijwilligersorganisatie die sinds kort (2009) een subsidie krijgt van het Ministerie van Justitie door tussenkomst van reclassering Nederland voor de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Een aantal onkosten, met name gericht op innovatie (bijvoorbeeld computergestuurd onderwijs) en samenwerking (bijvoorbeeld met ROCís) zijn niet in die subsidie opgenomen. Eabt zoekt sponsors om de onkosten die gepaard gaan met nieuwe ontwikkelingen te kunnen betalen.