Ondersteuning Studiecoaches Gedetineerden in het Buitenland (OOGB)

De Stichting “Educatie achter buitenlandse tralie” (Eabt) is een vrijwilligersorganisatie die in 2004 werd opgericht als opvolger van een het project “Studie en reďntegratie Nederlanders na buitenlandse detentie”, zoals dat van 2002 – 2004 met subsidie van het Europees Sociaal Fonds onder verantwoordelijkheid van Reclassering Nederland werd uitgevoerd. 

Verspreid over de hele wereld, in meer dan 90 landen, zitten in totaal ongeveer 2600 Nederlanders in de gevangenis. Soms voor een paar weken of maanden; vaak ook voor vele, soms tientallen, jaren. Na afloop van hun gevangenisstraf keren zij terug naar Nederland, waar zij de draad weer moeten oppakken.

Tijdens hun verblijf in de buitenlandse gevangenis begeleidt Bureau Buitenland van Reclassering Nederland samen met de Nederlandse Ambassade ter plaatse deze mensen en helpen ze bij de voorbereiding op hun terugkeer in onze samenleving.

Gedetineerden hebben – meer dan de gemiddelde Nederlander – een leerachterstand. Sommigen kunnen nauwelijks Nederlands lezen en schrijven, halen het niveau van de basisschool niet. De meesten hebben geen beroepsopleiding gevolgd. De kansen op echte deelname aan de samenleving en vooral op de arbeidsmarkt zijn dan ook slecht. 

Daar kan iets aan gedaan worden! Al tijdens de periode dat men in de gevangenis zit; ook al is dat in het buitenland. Vooruitlopend op de terugkeer naar Nederland verzorgt de Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” op verzoek van Reclassering Nederland de in het buitenland gevangen zittende Nederlanders die dat willen en daarvoor gemotiveerd zijn een bijzondere vorm van afstandsonderwijs met begeleiding om die achterstand te verkleinen, de kansen op reďntegratie te vergroten.

Het bijzondere is dat Eabt nauw samenwerkt met onderwijsinstellingen in Nederland, Bureau Buitenland van Reclassering Nederland, de Nederlandse Ambassades in het buitenland. Maar ook dat er inmiddels toestemming en medewerking is met de directies en gevangenisautoriteiten over de hele wereld om studiemateriaal in de gevangenis af te leveren en het heen en weer sturen van huiswerk mogelijk te maken. Daarnaast is de vorm van huiswerkbegeleiding afgestemd op de omstandigheden van het gedetineerd zijn. Het huiswerk wordt niet alleen maar nagekeken er worden ook adviezen gegeven en morele steun geboden om het studeren onder deze moeilijke omstandigheden vol te houden.