Onderwijsprogramma’s voor buitenlandse gedetineerden in Europese landen        

De Europese afspraken worden niet nagekomen.

Door Frans Lemmers. Voor publicatie aangeboden


De auteur  verricht zijn onderzoek als buiten-promovendus onder supervisie van Prof.mr.dr.H.Nelen, die is verbonden aan de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht. E-mail: frans.lemmers@maastrichtuniversity.nl

   Download hier de gehele pdf>>   

   Bekijk hier het document in Flippingbook>>