Preparing for vocationally oriented training

training

Sociale hygiëne voor baan in horeca 

Wie een café, (sport)kantine, dancing, o.i.d. wil beheren heeft een officieel erkend diploma Sociale Hygiëne nodig. De cursus vergt minimaal 5 uur studietijd per week; omvat 9 lessen en duurt onder normale omstandigheden   3 maanden. De cursus omvat de modulen de horecamarkt, sociale vaardigheden, regels alcohol, drugs en kansspelen, sociaal hygiënisch beleid en inrichtingseisen en voorzieningen.

HOV – Ondernemer (Horeca Ondernemers Vaardigheden)

 

Zelfstandig Ondernemer Basis

De cursus Zelfstandig Ondernemer Basis is een op de praktijk afgestemde studie voor toekomstige ondernemers in het midden- en  kleinbedrijf. De cursus vergt minimaal 4 tot 6 uur studietijd per week; omvat 9 lessen  en duurt onder normale omstandigheden 3 maanden. De cursus omvat de modulen Marketing, Personeel en Organisatie,  Administratie, en Opstellen ondernemersplan.

Nivo 2 Basisopleiding Helpende Zorg en Welzijn

Echt iets voor degenen die actief hulp willen bieden in thuiszorg, kinderdagverblijf, ziekenhuis of verzorgingshuis. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 8 maanden. De cursus behandelt thema’s betreffende kinderen en volwassenen: inzicht in taken van de helpende, leefstijl van cliënt, professioneel werken, werkplan, zorg- of begeleidingsplan, opruimen en schoonmaken, lichamelijke verzorging, veiligheid en ongevallen, etc.

Nivo 2 Basiskennis Boekhouden

De opleiding Basiskennis Boekhouden is bedoeld voor mensen die een eigen onderneming willen opbouwen of bij een bedrijf willen gaan werken en daar met de cijfers, de boekhouding bezig willen zijn en/of dat willen begrijpen als anderen daar mee aan het werk zijn. De cursus vraagt minimaal 4 tot 6 uur studie per week en duurt onder normale omstandigheden. De onderwerpen die aan bod komen zijn: inventaris, balans, dagboeken, journaalposten, grootboek, kolommenbalans, mutatielijsten, administratie van duurzame producten.

Nivo 2 Receptionist(e)/Telefonist(e)

Het 1e contact met een bedrijf of instelling als je opbelt verloopt meestal via de receptionist(e) -telefonist(e). Er is grote vraag naar goede mensen. De opleiding vraagt minstens 3 tot 5 uur per week en duurt onder normale omstandigheden 9 maanden. Het studieprogramma behandelt balietechnieken, omgangsvormen, Nederlands, kantoorpraktijk, terminologie, PR en Voorlichting, telefonische spreekvaardigheid, archivering, notuleren en praktische psychologie.

Nivo 3 Basisopleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

 

Nivo 3 Basisopleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

 

Nivo 3 Basisopleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

Wil je gaan werken in de kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg? Als verzorgende werkt u meestal zelfstandig en verricht licht  huishoudelijk wek en hebt verzorgende taken zoals het helpen bij het wassen en helpen aankleden. Daarnaast begeleidt u mensen.

De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden. De cursus behandelt de thema’s communicatie, zorg voor de huishouding, anatomie en fysiologie, voorlichting, advies en instructie, organiseren van zorg.

Nivo 3 Secretaresse

Als secretaresse (man of vrouw!!) regel je afspraken, verzorg je correspondentie, organiseer je vergaderingen. Deze cursus leert je dat. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 9 maanden. De cursus behandelt de onderdelen bedrijfsoriëntatie, secretariële vaardigheden, kantoorpraktijk, PR en Voorlichting, praktische psychologie, Nederlandse taal en bedrijfscorrespondentie, notuleren, omgangsvormen, terminologie en archivering.

Nivo 3 Commercieel Medewerker Binnendienst

In te zetten als accountmanager, commercieel medewerker of marketingmedewerker voor public relations, promotionele activiteiten of mailings naar relaties. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 6 maanden. De cursus behandelt de modulen  verkooptechnieken, marketing, commerciële administratie, logistiek, kwaliteits-, milieu- en Arbozorg.

Nivo 4 Basisopleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Voor mensen die willen werken met kwetsbare mensen in bijvoorbeeld thuiszorg, ouderenzorg, een activiteitencentrum, buurt- en clubhuis, buitenschoolse opvang. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden. De cursus besteed aandacht aan: inzicht in doelgroepen, methodisch en planmatig werken, administratie en organisatie, zelfredzaamheid stimuleren en eigen regie cliënten stimuleren, belangenbehartiging, samenwerken en netwerken.

Nivo 4 Basisopleiding Onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt kinderen op basisschool, speciaal onderwijs of in het voortgezet onderwijs. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden. De cursus behandelt de onderdelen observatiemethoden en technieken, ontwikkelingspsychologie, gesprekstechnieken en planmatig werken, activiteiten voorbereiden, uitvoering en planning, communicatie en organisatie, samenwerken, verzorging,  inrichting ruimte en veiligheid.

Nivo 4 Basisopleiding Apothekersassistent

Een cursus gericht op het werken in een apotheek, een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of bij een  farmaceutisch bedrijf. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 8 maanden. De cursus gaat in op de thema’s organisatie van de gezondheidszorg, communicatie in de zorg, preventie en voorlichting, farmaceutische patiëntenzorg (geneesmiddelenleer), anatomie en fysiologie.

Nivo 4 Basisopleiding Dokters Assistent

Als je wilt werken als assistent van een arts in huisartsenpraktijk, verpleegafdeling, laboratorium of polikliniek is deze praktijkgerichte cursus nuttig. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 8 maanden. De cursus behandelt de thema’s organisatie van de gezondheidszorg, communicatie in de zorg, preventie en voorlichting, voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens standaarden, medische kennis, anatomie en fysiologie.

Nivo 4 Directie assistent

De directie-assistent van een bedrijf ondersteunt de leiding van een bedrijf of instelling. Bereidt de vergaderingen voor, regelt afspraken, maakt overzichten. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus omvat de modulen secretariële vaardigheden, leidinggeven, personeelsbeleid, time-management, bedrijfseconomie, notuleren, telefonische spreekvaardigheid, PR en Voorlichting.

Nivo 4 Basisopleiding Jeugdzorg

De pedagogische medewerker wordt opgeleid voor werken bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of jeugdzorgorganisatie. Het studieprogramma richt zich op de onderdelen observeren , ontwikkelingspsychologie, gesprekstechnieken, planmatig en methodisch werken, activiteiten voorbereiden en uitvoeren, communicatie en organisatie.

De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden. 

Nivo 4/5 Moderne Bedrijfsadministratie

Vooral middelgrote en grote bedrijven hebben specialisten in diens om de administratieve afhandeling van financiële transacties – die steeds omvangrijker en ingewikkelder zijn geworden – in goede banen te leiden. Deze opleiding helpt je om dat in de vingers te krijgen. Het studieprogramma omvat bedrijfsadministratie, kostencalculatie, financiering en belastingwetgeving. Een opleiding voor de slimme rekenaars! De cursus vergt minimaal 7 tot 9 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden.

HBO-nivo Bedrijfskunde met management (afgeronde MBO of MAVO noodzakelijk)

Er is in het bedrijfsleven grote behoefte aan mensen die over de grenzen van afdelingen heen kunnen kijken en invloed kunnen gaan uitoefenen op bedrijfsprocessen. Deze cursus omvat de onderdelen algemeen management, middle management en bedrijfsvoering, beroepsoriëntatie, human resource management, projectmanagement, ondernemingsstrategie en organisatie en leidinggeven. De opleiding vergt wekelijks minimaal 7 tot 9 uur en duurt onder normale omstandigheden 6 tot 9 maanden..

Basisveiligheid (B-CVA)

 

Medewerker Callcenter

Een modern callcenter  (klanten contact center) richt zich niet alleen telefonisch maar via bijv. sms, e-mail, online shop, blogs, sociale media tot (potentiële) klanten. De medewerker callcenter verzorgt deze contacten. Deze cursus omvat allerhande de onderdelen waar onder doelgericht communiceren, wetgeving en privacy, telefoonetiquette, luistervaardigheid, commerciële vaardigheden, persoonlijke effectiviteit en schriftelijke taalvaardigheid. De opleiding vergt wekelijks minimaal 7 tot 9 uur en duurt onder normale omstandigheden 6 tot 9 maanden..

Logistiek medewerker (medewerker magazijn)

Geen saaie theorie, maar heldere uitleg van de dagelijkse praktijk over het werken in en beheren van een magazijn van een bedrijf. De cursus duurt onder normale omstandigheden 8tot 12  maanden en u moet rekenen op 5 tot 7 uur studeren per week. De opleiding behandelt de onderdelen magazijnbeheer,, ontvangst en opslag goederen, orderproductie en interne expeditie, voorraadbeheer en wet&regelgeving, werken in de logistiek en commerciële administratie.

Logistiek teamleider (groepsleider magazijn)

De logistiek teamleider regelt de dagelijkse gang van zaken in een magazijn en stuurt de medewerkers aan. De cursus duurt onder normale omstandigheden 12 tot 16 maanden en u moet rekenen op 5 tot 7 uur studeren per week. De opleiding behandelt de onderdelen magazijnbeheer,, ontvangst en opslag goederen, orderproductie en interne expeditie, voorraadbeheer en wet&regelgeving, werken in de logistiek en commerciële administratie. Maar ook leidinggeven, personeelsbeleid , kwaliteits-, milieu- en Arbozorg.

Chauffeursopleiding Goederenvervoer CCV (bezit ‘gewoon’ rijbewijs is verplicht)

Het rijden met een vrachtwagen trekt velen aan: vrijheid, ruimte. Maar het is ook een zware en verantwoordelijke baan waarvoor een apart diploma verplicht is.  De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week, omvat 18 lessen en duurt onder normale omstandigheden 6 tot 8 maanden. De cursus omvat de modulen Techniek (motoronderdelen en de werkwijze), Verkeer C (verkeersregels en verkeerstekens) en Administratie en Vervoer (rijtijdenbesluit, tachograaf, lossen en 1e hulp) die elk met een examen kunnen worden afgesloten.

Chauffeursopleiding personenvervoer (bezit ‘gewoon’ rijbewijs is verplicht)

Werken als bus- of touringcarchauffeur is een prachtig beroep. Afwisselen maar ook verantwoordelijk werk. Op de schouders van de chauffeur rust de zware taak om alle passagiers op een veilige manier naar hun bestemming te brengen. Daarom is een apart diploma verplicht.  De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week, omvat 18 lessen en duurt onder normale omstandigheden 6 tot 8 maanden. De cursus omvat de modulen Techniek (motoronderdelen en de werkwijze), Verkeer C (verkeersregels en verkeerstekens) en Administratie en Vervoer (wet personenvervoer, arbeidstijdenwet, vergunningen, nationaal- en internationaal vervoer, voertuigdocumenten, controleapparaat, etc) die elk met een examen kunnen worden afgesloten.

Ondernemer Goederenvervoer (bezit van diploma Chauffeursopleiding Goederenvervoer is verplicht)

Veel chauffeurs in loondienst willen graag eigen baas worden. Daarvoor is een Eurovergunning (Vakbekwaamheid) nodig.  Deze opleiding helpt u het benodigde getuigschrift te verkrijgen.  De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week, omvat 48 lessen en duurt onder normale omstandigheden 12 tot 16 maanden. De cursus omvat de modulen Wegvervoer goederen, bedrijfsmanagement, personeelsmanagement, financieel management, calculatie en internationaal goederenvervoer. De modules kunt u elk met een examen  afgesloten.

Planner wegtransport

Het plannen en op afstand begeleiden van transporten en vrachtautochauffeurs is een spilfunctie binnen een transportbedrijf. Vanuit transportopdrachten stelt de planner ritten samen en maakt een planning hiervoor. De planner is een aanspreekpunt voor zowel opdrachtgevers als chauffeurs. Het studieprogramma behandelt onder andere vrachtafhandeling, informatie- en documentenbeheer, organiseren van wegvervoer, orderbehandeling op de planning, inzet personeel, infrastructuur Nederland, beheer materiaal, keuring en onderhoud, plannen en rijden van routes. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week, omvat 14 lessen en duurt onder normale omstandigheden 7 tot 9 maanden.

Basiskennis Management

Een perfecte cursus voor mensen die willen doorgroeien naar een leidinggevende functie of een eigen bedrijf willen opzetten. De cursus behandelt elementaire zaken die van belang zijn bij het ‘managen’ van een kleine afdeling of eigen bedrijf. Thema’s die aan de orden komen zijn de verschillende bedrijfsvormen en hun structuur, leidinggeven en leiderschap. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 8 tot 10 maanden.

Kinderpsychologie

Een kind kan niet altijd duidelijk maken wat het wil of voelt. Soms is het een mysterie wat er in een kinderhoofdje omgaat en is het gedrag onverwacht en onbegrijpelijk. Deze cursus is interessant voor iedereen die met kinderen om wil gaan. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de belangrijke visies over en in de  kinderpsychologie, de diverse ontwikkelingsstadia en het leven van een kind. Van baby tot puber, alles wat je tegen komt. De cursus van 48 lessen vergt minimaal 5 tot 7 uur studie per week en duurt onder normale omstandigheden 12 tot 16 maanden.

Sociale Psychologie

Mensen leven in meervoud en niet op zichzelf. Waar je ook bent, je staat altijd direct of indirect in contact met andere mensen. Het bijzondere proces van wederzijds beïnvloeding van en tussen mensen wordt uitgebreid bestudeerd in deze cursus. Het gaat over onderwerpen als: zelfbeeld, waarneming, non-verbale communicatie, hechting, liefde, geheugen, logisch deneken en beslissingen nemen, taal, groepsdynamiek. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studie per week en duurt onder normale omstandigheden 9 tot 12 maanden.

Bedrijfspsychologie

 

Pedagogiek/Opvoedkunde

Inzicht krijgen in jezelf en de mensen om je heen. Als persoon groeien, meer zelfvertrouwen krijgen omdat je gevoelens herkent en kunt verklaren. Dat kan via deze opleiding. Je makt in 36 lessen kennis met tal van onderwerpen en theoretische inzichten: kennis met de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de mens: emoties, geheugen, zintuigen, communicatie, beoordeling, effecten van stress en frustratie, omgaan met agressie. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studie per week en duurt onder normale omstandigheden 12 tot 15 maanden.

Fitness Trainer A Basis

Met fitness train je het lichaam en de mentale gezondheid. Bovendien leer je bewust omgaan met voeding. De fitnesstrainer helpt zichzelf en anderen lichamelijk en mentaal fitter te maken door de structuur in trainingen aan te brengen. Het studieprogramma omvat de functionele anatomie, biochemica, inspanningsfysiologie, trainingsleer, krachttraining , klantbegeleiding, blessurepreventie en –behandeling, voeding en sport.. De cursus vergt minimaal 5 tot 7 uur studie per week en duurt onder normale omstandigheden 6 tot 9 maanden.

Populaire autotechniek

In deze cursus wordt u bekend gemaakt met de werking van de motor, zijn elektrisch systeem, de aandrijving, onderstel en carrosserie. Aandacht is er voor schokdempers, remmen, koppeling, smeer- en koelsysteem, etc. De cursus duurt onder normale omstandigheden  9 tot 12 maanden en u moet rekenen op 5 tot 7uur studeren per week.

Populaire elektrotechniek

Het aanleggen van buitenverlichting, repareren van koffiezetapparaat, wasdroger of broodrooster. Dankzij deze cursus kunt u dat leren zelf te doen. Na een korte les geschiedenis van de elektriciteit worden onderwerpen behandeld als stroom, spanning, weerstand, schakelen, wisselstroom,  leidingen, huisinstallaties, etc. De cursus duurt onder normale omstandigheden 13 tot 16 maanden en u vergt minimaal 5 tot 7 uur studeren per week. 

Hovenier

Als je het altijd plezierig vindt om buiten en in een tuin te werken is de cursus hovenier iets voor jou. De cursus duurt onder normale omstandigheden 9 tot 12 maanden en u moet rekenen op minimaal 5 tot 7 uur studeren per week. De opleiding behandelt de onderdelen tuinarchitectuur, opzetten tuincentrum, werken in een kwekerij, fruitbomen, inrichten kas en kweken van planten, etc.

Eigenaar Schoonmaakbedrijf

Er is erg veel vraag naar mensen die professioneel kunnen schoonmaken. De cursus duurt onder normale omstandigheden 9 tot 12 maanden en u vergt wekelijks 5 tot 7 uur studeren. De opleiding behandelt de onderdelen schoonmaken, personeel aannemen, klanten werven, administratie bijhouden, etc.

Journalistiek

Elke dag komen we in aanraking met nieuws via kranten, bladen, internet, radio en tv. Dit alles dankzij ijverige journalisten die na gedegen onderzoek hun heldere verslag publiceren Deze opleiding behandelt de onderdelen kranten en organisatie van dagbladen, online journalistiek, journalistiek denken en werken, nieuws, nieuwsbronnen en nieuwsgaring, nieuwsberichten en nieuwsverhalen, verslag en interview, reportage, achtergrondverhaal en genres, etc. De cursus duurt onder normale omstandigheden 12 tot 15 maanden en u vraagt minimaal 6 tot 9 uur studeren per week.

Vaarbewijs klein (binnenwateren en meren)

Als je – voor plezier of beroep - wilt varen met een boot (of een jetski) op rivieren, kanalen en meren dan hebt u een Klein Vaarbewijs I nodig. Voor het varen op Waddenzee, IJsselmeer, etc. is een Klein vaarbewijs II verplicht. De cursus bestaat uit 4 uitgebreide lessen met huiswerkopgaven en een proefexamen. De cursus vraagt ongeveer 5 uur studie per week en duurt dan onder normale omstandigheden 5 tot 7 maanden.

Wijzer met geld (budgettering)

Kom je niet elke maand uit met je geld? Wil je daar verandering in brengen, maar weet je niet precies hoe je dat moet doen? Met deze cursus krijg je via heldere voorbeelden en opgaven goed zicht op je financiële situatie en leer je die verstandig beheren. Het studieprogramma behandelt de onderwerpen inkomsten, rekenen met geld, uitgaven, geldboek, geld tekort, sparen, financiële risico’s en grote gebeurtenissen. De cursus van 8 lessen vraagt minimaal 5 uur studie per week en duurt dan onder normale omstandigheden 4 tot 6 maanden.

 

 

Soms is het volgen van een andere (schriftelijke) opleiding ook mogelijk; het mogen gebruiken van een computer of zelfs van internet is dan vaak nodig. Als een computer/internet nodig is, zal een schriftelijke verklaring hierover van de gevangenisdirectie voorwaarde zijn om voor deelname aan deze cursussen ingeschreven te kunnen worden!!!!