Nederlands

Nederlands op basisschoolniveau 1F

 “Werken aan Nederlands” is een modulaire  cursus en is bestemd voor Nederlandstaligen die niet over het niveau Nederlandse taal op einde basisschool (1F) beschikken. De lesstof is ontwikkeld vanuit praktijkgerichte situaties, zodat het voor de student betekenisvolle en herkenbare situaties zijn. Door het modulaire systeem is het mogelijk om voor iedere individuele student een leerroute met op de student gerichte modules samen te stellen.

Rekenen 1F

“Werken aan Rekenen” is een modulaire cursus en is bedoeld voor Nederlandstaligen die niet over het niveau Rekenen op eindniveau basisschool (1F) beschikken. Door het modulaire systeem is het mogelijk om voor iedere individuele student een leerroute met op de student gerichte modules samen te stellen.

VMBO

VMBO, Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs sluit aan op de basisschool en geldt als voorbereiding, als tussenstap naar de MBO (Middelbare Beroepsopleidingen). Er zijn 4 beroepsgerichte sectoren: Zorg&Welzijn, Techniek, Economie en Landbouw. Voordat modules en voor een sector gekozen kan  moeten eerst – stap voor stap – de modules Nederlands, Engels, Maatschappijleer en Rekenvaardigheid worden gedaan. Daarna kunnen 2 keuzevakken uit de sector gevolgd worden. De VMBO is met name geschikt voor degenen die met Nederlands en Rekenen wel op niveau einde basisschool gekomen zijn maar geen of nauwelijks vervolgonderwijs hebben ontvangen.