Nederlands voor anderstaligen

Nederlands

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders  

Deze cursus is bestemd voor laagopgeleide anderstaligen en kunnen hiermee snel en gemakkelijk Nederlands te leren. In 16 lessen leert de cursist via korte teksten en simpele zinnen de 700 belangrijkste woorden van het Nederlands en bereikt daarmee niveau A1.

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders

Deze cursus is een vervolg op Basiscursus 1 en voor degenen die Nederlands op niveau A1 bereikt hebben. De cursisten kunnen in 17 lessen die steeds uit 2 of 3 teksten bestaan, ongeveer 1000 nieuwe woorden en woordvormen leren. Het eindniveau is A2.

Nederlands voor buitenlanders III of Tweede Ronde

Deze cursus is een vervolg op Basiscursus 2 en voor degenen die Nederlands op niveau A2 bereikt hebben. De cursisten leren in 45 lessen met praktische teksten over Nederlandse situaties ongeveer 3000 nieuwe woorden en woordgroepen in het Nederlands. Hiermee wordt niveau B1 bereikt, dat is het vereiste niveau voor het Staatsexamen NT2-I.

Derde Ronde

Deze cursus is een vervolg op Tweede Ronde  en voor degenen die Nederlands op niveau B1 bereikt hebben. De cursisten leren in 15 lessen bijna 2000 nieuwe woorden over onderwerpen zoals klimaatverandering, welvaart en filosofie. Het eindniveau is B2, waardoor het een goede voorbereiding is op het Staatsexamen NT2-II.

 

 

Er wordt gewerkt vanuit 26 ondersteuningstalen; de cursist moet aangeven  vanuit welke taal ondersteuning gewenst is).